Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Importerzy

Importerzy

Importerem jest podmiot, który:

  • kupuje produkt chemiczny bezpośrednio od dostawcy mającego siedzibę poza EOG i sprowadza go na terytorium EOG.

Podmiot nie jest importerem jeżeli:

  • dostawca spoza EOG wyznaczył wyłącznego przedstawiciela w celu dokonania rejestracji substancji; importer jest uznawany za dalszego użytkownika.

Czynności, które należy podjąć, zależą od rodzaju importowanego produktu (substancje, mieszaniny i wyroby). Przeczytaj więcej na ten temat na stronie Pierwsze kroki dla importerów.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1