Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

Θεωρείστε αποκλειστικός αντιπρόσωπος εάν:

  • αναλαμβάνετε καθήκοντα και αρμοδιότητες εισαγωγέα ουσίας βάσει του κανονισμού REACH για λογαριασμό εταιρείας η οποία έχει έδρα εκτός του ΕΟΧ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στη σελίδα «Πώς να ξεκινήσετε», στην ενότητα σχετικά με τους αποκλειστικούς αντιπροσώπους.

Γενικά, ισχύουν για εσάς οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές που ισχύουν για τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς όσον αφορά την καταχώριση ουσιών. Υποχρεούστε επίσης να παρέχετε πληροφορίες στους εισαγωγείς ώστε να μπορούν να καταρτίζουν δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS). Επιπλέον, πρέπει να τηρείτε αρχεία σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού σας –κατάλογο εισαγωγέων και ποσοτήτων– τα οποία πρέπει να παρέχετε στις αρχές επιβολής της νομοθεσίας κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1