Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δραστηριότητες του ECHA σχετικά με τους περιορισμούς

Σε συνέχεια των αιτημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ECHA καταρτίζει φακέλους επιβολής περιορισμών του παραρτήματος XV, επανεξετάζει υφιστάμενες καταχωρίσεις και διερευνά την ανάγκη κατάρτισης νέας πρότασης επιβολής περιορισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ECHA διενεργεί το έργο αυτό με δική του πρωτοβουλία, ιδίως εάν οι ουσίες του καταλόγου αδειοδότησης, οι οποίες υπάρχουν σε αντικείμενα, ενέχουν απαράδεκτους κινδύνους. Το αποτέλεσμα των εργασιών υποβάλλεται σε έκθεση, ενώ μπορούν να ακολουθήσουν περαιτέρω πιθανές ενέργειες στον δικτυακό τόπο του ECHA. Ο ECHA μπορεί να διενεργεί διαβουλεύσεις και να ζητά την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1