Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αιτήσεις αδειοδότησης

Ο κανονισμός REACH επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης ώστε να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αδειοδοτήσεων (παράρτημα XIV του κανονισμού REACH). Ακολουθώντας τους συνδέσμους που παρατίθενται κατωτέρω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αυτή καθαυτή, καθώς και υποστήριξη για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησής σας.

Αιτήσεις αδειοδότησης

 

Κατάλογος αδειοδοτήσεων

Εικόνα
Ο κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης και οι ημερομηνίες λήξης. 
 

 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Εικόνα
Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και αξιολόγησης των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων επιπέδων αναφοράς χωρίς επιπτώσεις (DNEL) ή των σχέσεων δόσης-απόκρισης.
 

 

Τρέχουσες διαβουλεύσεις

Εικόνα
Διατύπωση σχολίων σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές.
 

 

Χρονικά πλαίσια υποβολής

Εικόνα
Χρονικά διαστήματα για την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης. 
 

 

Τρόπος υποβολής αίτησης αδειοδότησης

Εικόνα
Έγγραφα καθοδήγησης, υποδείγματα, παρουσιάσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις, υπολογισμός τελών, τρόποι υποβολής, εύρεση εταίρων.
 

 

Προηγούμενες διαβουλεύσεις και γνώμες

Εικόνα
Η σελίδα περιέχει τις αιτήσεις, τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις απαντήσεις των αιτούντων.
 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1