Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιορισμός

Οι περιορισμοί είναι ένα μέσο για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από απαράδεκτους κινδύνους που ενέχουν οι χημικές ουσίες. Οι περιορισμοί χρησιμοποιούνται συνήθως για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της παρασκευής, της κυκλοφορίας στην αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών) ή της χρήσης μιας ουσίας, αλλά μπορεί να επιβάλλουν και άλλους όρους, όπως την υποχρεωτική λήψη τεχνικών μέτρων ή ειδικών επισημάνσεων.

Ένας περιορισμός μπορεί να ισχύει για οποιαδήποτε ουσία σε καθαρή μορφή, σε μείγμα ή σε αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών για τις οποίες δεν απαιτείται καταχώριση, όπως για παράδειγμα ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες κάτω του ενός τόνου ετησίως ή για ορισμένα πολυμερή.

Τα απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα στις εγκαταστάσεις παρασκευής, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και οι ουσίες που ενέχουν κίνδυνο μόνο για την υγεία του ανθρώπου λόγω της χρήσης τους σε καλλυντικά προϊόντα εξαιρούνται από τις ουσίες εκείνες για τις οποίες ισχύει περιορισμός βάσει του κανονισμού REACH.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2