Μεταγενέστεροι χρήστες

Βάσει των κανονισμών REACH και CLP, οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες αποκαλούνται μεταγενέστεροι χρήστες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις οι οποίες παρασκευάζουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες χωρίς όμως το κατ' εξοχήν αντικείμενο της δραστηριότητάς τους να είναι τα χημικά, για παράδειγμα παρασκευαστές τροφίμων, κατασκευαστικές εταιρείες ή συνεργεία καθαρισμού. Τα χημικά που χρησιμοποιούν είναι συνήθως βαφές, μέταλλα, κόλλες, διαλύτες και καθαριστικά.

Οι μεταγενέστεροι χρήστες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων. Αφενός εφαρμόζουν διαδικασίες ασφαλούς χρήσης στον δικό τους χώρο και, αφετέρου, γνωστοποιούν τις σχετικές πληροφορίες τόσο στους προμηθευτές όσο και στους πελάτες τους.

Στις ιστοσελίδες αυτές περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι μεταγενέστεροι χρήστες επηρεάζονται από τους κανονισμούς REACH και CLP. 

 

 

Σχετικά με τους μεταγενέστερους χρήστες

Εικόνα

Ποιοι είναι οι μεταγενέστεροι χρήστες και τι πρέπει να κάνουν;

 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών

Εικόνα

Ο κανονισμός REACH προβλέπει για τους μεταγενέστερους χρήστες υποχρεώσεις όσον αφορά την προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών. 

Άλλα ζητήματα που αφορούν τους μεταγενέστερους χρήστες

Εικόνα

Άλλα ζητήματα που αφορούν τους μεταγενέστερους χρήστες είναι η καταχώριση βάσει του κανονισμού REACH, ο κανονιστικός έλεγχος των χημικών και οι λοιπές νομοθετικές διατάξεις.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)