Υποψήφιες ουσίες σε αντικείμενα

Ο προσδιορισμός μιας ουσίας ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και η συμπερίληψή της στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών μπορεί να συνεπάγεται ορισμένες νομικές υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς, παραγωγούς και προμηθευτές ενός αντικειμένου το οποίο περιέχει μια τέτοια ουσία.

Ο κανονισμός REACH ορίζει ως αντικείμενο ένα αντικείμενο το οποίο κατά τη διαδικασία παραγωγής αποκτά ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχεδιασμό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύνθεση. Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH αντικείμενα αποτελούν, για παράδειγμα, τα ρούχα, οι επενδύσεις δαπέδου, τα έπιπλα, τα κοσμήματα, οι εφημερίδες και οι πλαστικές συσκευασίες.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς αντικειμένων μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες που περιέχονται στα αντικείμενά τους και τις συγκεντρώσεις τους από φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως προμηθευτές αντικειμένων εκτός της ΕΕ και προμηθευτές χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Υποχρεώσεις για αντικείμενα που περιέχουν υποψήφιες ουσίες

Image

Κοινοποίηση ουσιών σε αντικείμενα

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ενός αντικειμένου οφείλουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταθέσουν κοινοποίηση στον ECHA. 

Περισσότερα

Image

Κοινοποίηση στην αλυσίδα εφοδιασμού

Οι προμηθευτές ενός αντικειμένου οφείλουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να κοινοποιούν τις πληροφορίες στους επόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού.

Περισσότερα

 

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)