Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισαγωγείς

Εισαγωγείς

Θεωρείστε εισαγωγέας εάν:

  • αγοράζετε ένα χημικό προϊόν απευθείας από προμηθευτή με έδρα εκτός του ΕΟΧ και το εισάγετε στην επικράτεια του ΕΟΧ.

Δεν θεωρείστε εισαγωγέας εάν:

  • ο εκτός ΕΟΧ προμηθευτής σας έχει ορίσει αποκλειστικό αντιπρόσωπο με έδρα στον ΕΟΧ για να καταχωρίσει την ουσία – σε αυτή την περίπτωση θεωρείστε μεταγενέστερος χρήστης.

Το τι πρέπει να κάνετε εξαρτάται από τον τύπο των προϊόντων που εισάγετε (ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα «Πώς να ξεκινήσετε», στην ενότητα σχετικά με τους εισαγωγείς.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live2