Kommunikation i leverandørkæden

Aktører i leverandørkæden kan have en række roller og måske endda flere roller. Afhængigt af din rolle har du forskellige forpligtelser, og der kan være forskellige værktøjer og oplysninger, der kan støtte dig. Disse beskrives på siderne, der er knyttet til hver rolle.

Effektiv kommunikation mellem downstream-brugere og leverandører på alle stadier i REACH-processen er med til at sikre, at der gives relevante oplysninger i leverandørkæden.

Når downstream-brugerne giver oplysninger om deres anvendelser og anvendelsesbetingelser til deres leverandører, kan registranterne basere eksponeringsscenarierne i deres kemikaliesikkerhedsvurderinger på disse oplysninger. Dermed vil den rådgivning, som registranten giver til downstream-brugere om sikker brug, sandsynligvis være relevant og realistisk.

Kommunikationsværktøjer

Brancheorganisationer, medlemsstater og ECHA har arbejdet sammen om at forbedre og harmonisere kommunikationen i leverandørkæden som led i CSR/ES-planen og netværket for udveksling af eksponeringsscenarier (ENES). Til brug for kommunikation opad i leverandørkæden er der blevet udarbejdet "anvendelseskort", der skal give registranter oplysninger, ofte gennem brancheorganisationer.

Til brug for kommunikationen nedad i leverandørkæden er der blevet udviklet en række elementer: der er aftalt skabeloner for eksponeringsscenarier for stoffer, aftalt skabeloner for oplysninger om sikker brug af blandinger (SUMI), sætninger og it-kommunikation af eksponeringsscenarier er blevet harmoniseret, og der er blevet udviklet en metode til identifikation af den primære komponent i blandinger.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)