Evaluering

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

ECHA skal i overensstemmelse med artikel 54 i REACH-forordningen senest den 28. februar hvert år offentliggøre en rapport om de tiltag, der er gjort i det foregående kalenderår for at varetage de forpligtelser, der påhviler det i forbindelse med vurdering. Især kræves det af ECHA, at disse rapporter indeholder anbefalinger til potentielle registranter for at forbedre kvaliteten af fremtidige registreringer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)