Skip to Content
Skip to Content

Udvikling inden for vurdering

I henhold til artikel 54 i REACH kræves det, at REACH indberetter om fremskridt inden for dossier- og stofvurdering senest den 28. februar hvert år. Indberetningen indeholder en kvantitativ beskrivelse af de genererede resultater. En beskrivelse af deres indvirkning og links til ECHA's integrerede reguleringsstrategi vil indgå i rapporten om implementeringen af strategien, der offentliggøres i april.

Samlet udvikling 2009-2018

Siden 2009 har ECHA i de tre vurderingsprocesser – overensstemmelseskontrol, undersøgelse af forsøgsforslag og stofvurdering – udstedt 2 271 afgørelser vedrørende 5 669 informationskrav.

Vurderingsproces Afgørelser vedtaget Informationskrav Informationskrav pr. område
      Bilag I
(inkl. CSR, RSS, PBT)
Bilag VI 
(inkl. SID, C&L)
Fysisk-kemisk Miljø Menneskers helbred
Overensstemmelseskontrol 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Behandling af forsøgsforslag 936 1 836 Ikke relevant Ikke relevant 139 564 1 133
Stofvurdering* 142 613 254 21 36 106 184
I ALT 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: kemikaliesikkerhedsrapport; RSS: omfattende resumé af undersøgelse, PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk; SID: stofidentifikation, C&L: klassificering og mærkning * Stofvurderingsprocessen blev påbegyndt i 2012.

Categories Display


Route: .live1