Statistikker om downstreambrugere omfattet af udstedte godkendelser

Ansøgninger om godkendelse kan omfatte ansøgerens anvendelser af et bestemt stof, anvendelser længere nede i forsyningskæden eller begge dele.

Downstream-brugere, der er omfattet af en tilladelse, som er tildelt en aktør længere oppe i forsyningskæden, skal underrette ECHA om deres anvendelse. Dette krav er baseret på artikel 66 i REACH.

ECHA fører en fortegnelse over downstreambruger-anmeldelserne og deler den med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Grafen nedenfor giver et overblik over alle downstream-brugeranmeldelser, der er modtaget til dato. For fuldstændighedens skyld fremlægges også de tildelte godkendelser for de respektive stoffer. ECHA ajourfører oplysningerne hvert kvartal.

Flere detaljer om den geografiske fordeling af anvendelser findes under ”Kort og grafer”.

Oplysninger fra de enkelte anmeldelser er fremlagt under ”Fortegnelse over anmeldelser”.

Oplysningerne er baseret på anmeldelser modtaget fra brugerne. Der kan derfor forekomme unøjagtigheder. Yderligere oplysninger findes i ECHA’s juridiske meddelelse.

Baggrund

Tilladelser til brug af SVHC-stoffer kan gives, hvis en ansøger kan godtgøre, at risikoen ved brugen af stoffet er tilstrækkeligt kontrolleret, eller at de samfundsøkonomiske fordele opvejer risiciene, og at der ikke findes egnede alternativer. Alle godkendelser er underlagt en frist for fornyet gennemgang. Godkendelsesprocessen har til formål at sikre, at særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) gradvis erstattes af mindre farlige stoffer eller teknologier, når der er teknisk og økonomisk mulige alternativer til rådighed. For flere oplysninger om godkendelsesprocessen skal du følge linkene på denne side.

For flere oplysninger om den offentlige version af anmeldelsesfortegnelsen og dens formål henvises til ”Oplysninger fra downstream-brugeranmeldelser offentliggjort af ECHA”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2018 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 16 8 24
Dibutyl phthalate (DBP) 13 6 19
Lead sulfochromate yellow 257 6 263
Lead chromate molybdate sulphate red 222 6 228
Trichloroethylene (TCE) 22 16 38
Total 530 42 572
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
 
  [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
[PDF]

 

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

Note: Statistics published prior to June 2018 contained some inaccuracies due to a mistake in the counting algorithm. As of June 2018, prior period errors have been corrected retrospectively for all data. The correction has affected mainly the counts for the substance HBCDD and, to a lesser extent, those for other substances.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)