Hvad sker der efter stofevaluering?

Såfremt den medlemsstat, der foretager vurderingen, efter en gennemgang af de foreliggende og nye data, anser anvendelsen af stoffet for at medføre en risiko, kan den iværksætte tiltag til opfølgning af stofvurderingen.

Der er følgende muligheder for at afhjælpe betænkeligheden:

  •  Et forslag til harmoniseret klassificering og mærkning ved kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske stoffer, respiratorisk sensibiliserende stoffer eller andre virkninger
  • Et forslag til identificering af stoffet som et særligt problematisk stof
  • Et forslag til begrænsning af stoffet
  • Tiltag uden for anvendelsesområdet for REACH, f.eks. et forslag til fastsættelse af EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, nationale foranstaltninger eller frivillige tiltag i industrien

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)