Oversigt over kandidatstoffer i artikler

Identificeringen af et stof som et særligt problematisk stof (SVHC) og opførelsen af dette på kandidatlisten kan medføre visse retlige forpligtelser for importører, producenter og leverandører af en artikel, som indeholder et sådant stof.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. Ifølge REACH kan artikler f.eks. være beklædning, gulvbelægning, møbler, smykker, aviser og plasticemballage.

Producenter og importører af artikler kan få oplysninger om de stoffer, der findes i deres artikler, og om koncentrationen af disse stoffer fra aktører længere oppe i leverandørkæden, såsom leverandører af artikler uden for EU og leverandører af stoffer og blandinger.

Forpligtelser for artikler indeholdende stoffer, som er opført på kandidatlisten

Image

Anmeldelse af stoffer i artikler

Producenter og importører af en artikel skal under visse betingelser indsende en anmeldelse til ECHA. 

Læs mere

Image

Kommunikation i leverandørkæden

Leverandører af en artikel skal under visse betingelser formidle oplysninger nedad i leverandørkæden.

Læs mere

 

 

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)