Forespørgsel

Virksomheder, der vil registrere et ikke-indfasningsstof (nyt) eller et indfasningsstof (eksisterende), som ikke er præregistreret, har pligt til at forespørge hos ECHA, om der allerede er indsendt en registrering for stoffet.

Via en forespørgsel er registranter også forpligtet til at give ECHA de yderligere oplysninger, der kræves for at ajourføre en registrering som følge af et øget mængdeinterval. Hvis der ingen yderligere oplysninger kræves for at ajourføre en registrering, skal der ikke indsendes en forespørgsel.

Vi opfordrer virksomheder, der har planer om at registre et indfasningsstof, til at undersøge, om de kan præregistere det og få fristen for registrering forlænget.

Forespørgselsdossier

For at indgive en forespørgsel skal de potentielle registranter udarbejde et elektronisk forespørgsesdossier. Når de udarbejder forespørgselsdossieret, skal de være særligt opmærksomme på oplysningerne om stoffets identitet. Disse oplysninger skal klart og tydligt beskrive det stof, som fremstilles eller importeres.

Potentielle registranter skal vente på resultatet af forespørgslen, før de indsender registreringsdossieret eller påbegynder eventuelle forsøg med hvirveldyr. ECHA undersøger stofidentiten for at identificere virksomheder, der har registreret det samme stof tidligere eller indgivet en forespørgsel, og hjælper virksomheder med at komme i kontakt med hinanden, så de kan dele data og indsende en fælles registrering. ECHA sørger også for, at virksomheden får en liste over (fyldestgørende) undersøgelsesresuméer, der er tilgængelige hos ECHA. 

De oplysninger, der indsendes med henblik på forespørgsler, bliver ikke offentliggjort.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)