Udarbejdelse af et forslag om begrænsning

En medlemsstat eller, på anmodning af Europa-Kommissionen, ECHA, kan foreslå begrænsninger, hvis de finder, at risikoen ved fremstilling, markedsføring (herunder import) eller anvendelse af et stof bør tages op for hele Unionen. ECHA kan også foreslå en begrænsning for artikler, der indeholder stoffer, som er opført på godkendelseslisten (bilag XIV).

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)