Datadeling

Kravet om at dele oplysninger om stoffer, der fremstilles, importeres, markedsføres og anvendes i EU er et grundprincip i REACH. Derved kan registranter af samme stof mindske omkostningerne ved registrering og undgå unødvendige forsøg med hvirveldyr. Når der i forvejen findes oplysninger, skal forsøg med brug af hvirveldyr deles mellem registranterne for at undgå, at forsøg gentages. Nye forsøg med hvirveldyr kan ikke gentages.

Forsøg uden brug af hvirveldyr bør også deles for at mindske omkostningerne ved registrering.

Drøftelser vedrørende datadeling skal finde sted før den fælles registrering af stoffer, der fremstilles eller importeres af mere end én virksomhed.

Der er to mekanismer til datadeling:

  • fora til informationsudveksling om stoffer (SIEF'er) anvendes til præregistrerede (allerede eksisterende) indfasningsstoffer
  • forespørgsel, der anvendes for (nye) ikke-indfasningsstoffer og ikke-præregistrerede indfasningsstoffer

Medregistranterne skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Alle parter skal opfylde deres forpligtelser til datadeling og fælles indsendelse rettidigt. I tilfælde af datadelingstvister, hvor parterne ikke kan nå til enighed, kan ECHA være behjælpelig. Denne mulighed bør dog kun betragtes som en sidste udvej.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)