Downstreambrugere

Virksomheder eller individuelle arbejdstagere, der bruger kemikalier, kaldes downstream-brugere i REACH- og CLP-forordningen. Dette omfatter virksomheder, der producerer varer eller tilbyder tjenester, hvor kemikalier ikke er hovedelementet i deres aktiviteter, som f.eks. fødevare-, bygge- og anlægs- eller rengøringsvirksomheder. De kemikalier, der anvendes, er typisk malinger, metaller, klæbestoffer, opløsningsmidler og rengøringsmidler.

Downstream-brugere spiller en vigtig rolle med hensyn til fremme af sikker anvendelse af kemikalier ved at indføre sikker anvendelse på deres eget anlæg og formidle relevante oplysninger til både leverandører og kunder.

Disse websteder beskriver, hvordan downstream-brugere påvirkes af REACH- og CLP-forordningen. 

 

 

Om downstream-brugere

Billede

Hvem er downstream-brugere, og hvad skal de gøre?

 
 

Mere om downstream-brugernes ansvar

Billede

REACH-forordningen indeholder krav til downstream-brugere for at tilskynde til sikker brug af kemikalier. 

Andre forhold, der påvirker downstream-brugere

Billede

REACH-registrering, myndighedskontrol med kemikalier og anden lovgivning, der ligeledes påvirker downstream-brugere.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)