Kommunikation i forsyningskæden

Direkte efter at et stof er blevet opført på kandidatlisten, skal leverandører af artikler, som indeholder et sådant stof i en koncentration over 0,1 % (vægtprocent), fremsende tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre en sikker anvendelse af artiklen til modtagerne af artiklen. I dette tilfælde er modtagerne industrielle eller erhvervsmæssige brugere og distributører, men ikke forbrugere. Som minimum skal navnet på det pågældende stof videregives.

Forbrugerne kan kræve tilsvarende oplysninger. Leverandøren af artiklen skal fremsende disse oplysninger gratis inden for 45 dage.

 

Henvisning til retsforskrift

Artikel 33 (i REACH-forordningen)

Kandidatliste

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)