Begrænsningsprocessen

intro

Begrænsning er et værktøj til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod risiciene fra kemikalier. Begrænsninger bruges som regel til at indskrænke eller forbyde et stofs fremstilling, markedsføring eller anvendelse.

I nogle tilfælde kan en begrænsning fastsætte særlige betingelser, såsom tekniske foranstaltninger eller mærkningskrav.

En begrænsning kan gælde for ethvert stof som sådan, i en blanding eller i en artikel. Det kan endda være et af de stoffer, der skal registreres i henhold til REACH.

Restriktioner gælder ikke for isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet, stoffer, der anvendes til videnskabelig forskning og udvikling, og stoffer, der kun udgør en risiko for menneskers sundhed ved anvendelse i kosmetik.

Vis rutediagram

Rul ned

BEGRÆNSNINGSPROCESSEN

Begrænsningen af fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof omfatter følgende trin: