Oplysninger om stoffer, der er underlagt begrænsning

Begrænsninger for stoffer, blandinger og/eller artikler fremgår af bilag XVII til REACH. Udtalelserne fra Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse giver videnskabelige begrundelser for forslag til begrænsning. Der gives evt. nærmere oplysninger om begrænsninger under "Spørgsmål og svar" og i vejledninger.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)