ECHA's aktiviteter vedrørende begrænsninger

Agentura ECHA provádí na žádost Evropské komise přezkum stávajících omezení a přípravné práce na možných nových omezeních. V některých případech však agentura ECHA tuto práci provádí z vlastního podnětu, a to zejména pokud látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení představují nepřijatelné riziko v předmětech.

Budování kapacit

Agentura ECHA pořádá workshopy a semináře, aby přispěla k lepšímu pochopení úlohy omezení coby součásti řízení rizik chemických látek a budovala kapacitu členských států a agentury pro přípravu zpráv o omezení podle přílohy XV.