Skip to Content
Skip to Content

ECHA's aktiviteter vedrørende begrænsninger

I overensstemmelse med anmodningerne fra Europa-Kommissionen udarbejder ECHA bilag XV-begrænsningsdossierer, gennemgår eksisterende indgange og undersøger behovet for at udarbejde et begrænsningsforslag. I visse tilfælde udfører ECHA dette arbejde på eget initiativ, navnlig hvis de stoffer på godkendelseslisten, der er til stede i artikler, udgør uacceptable risici. Resultatet af arbejdet bliver offentliggjort på ECHA's websted, hvor man kan følge med i eventuelle videre tiltag. ECHA kan indlede høringer og anmode om dokumentation under det forberedende arbejde.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2