Joint submission

Alle virksomheder, der registrerer det samme stof, skal enes om oplysningerne til deres fælles REACH-registrering. Dette er et fælles ansvar, som påhviler samtlige medregistranter.

Virksomhederne kan i praksis vælge at indsende oplysninger sammen med alle deres medregistranter eller at indsende nogen eller alle oplysninger separat, hvis de ikke er enige i dem, der indsendes i fællesskab.

Bemærk, at der gælder særlige vilkår for stoffer, der er registreret til anvendelse som et mellemprodukt . Se Guidance on Data Sharing (Vejledning om datadeling), kapitel 6.2 "Intermediates under strictly controlled conditions" ("Mellemprodukter under nøje kontrollerede forhold").

Fælles indsendelse for det samme stof.

 

 

Medregistrant

I de fleste tilfælde enes registranterne om indholdet af registreringsdossieret, og de fælles data indsendes derefter af den ledende registrant på vegne af alle medregistranter. Den ledende registrant giver medlemmerne adgang til den fælles indsendelse med et token i REACH-IT.

 

Medregistranter med hel eller delvis separat indsendelse af data (opt-out)

Registranter kan indsende nogle eller alle data separat, hvis de ikke er enige i de valgte fælles data, hvis de fælles data er for dyre for dem og de har prismæssigt overkommelige alternative data, eller hvis en fælles indsendelse ville føre til afsløring af fortrolige forretningsoplysninger. Dette kaldes en framelding (opt-out).

I et sådant tilfælde giver den ledende registrant adgang til den fælles indsendelse med et token i REACH-IT, men medlemmet indsender sine egne oplysninger for de punkter, de har frameldt sig. Se kapitel 6.4 i Vejledning om datadeling for yderligere information.

Bemærk, at der kan gennemføres en målrettet overensstemmelseskontrol, hvis der er datakvalitetsproblemer medregistranterne imellem.

 

Medregistranter, der framelder sig efter en tvist

Hvis registranterne ikke kan nå til enighed om datadeling og fælles indsendelse af data, kan den potentielle registrant indbringe en tvist for ECHA som en sidste udvej.

ECHA vurderer sagen og kan give tilladelse til at henvise til nogen eller alle data og give et token til at få adgang til den fælles indsendelse. Registranten kan derefter registrere sig i den fælles indsendelse med de andre registranter af det samme stof og støtte sig til nogle eller alle de fælles data.

Hvis en potentiel registrant har til hensigt at framelde sig, men ikke kan registrere sig, fordi den ledende registrant ikke giver vedkommende adgang til den fælles indsendelse, kan de også indbringe en tvist for ECHA som en sidste udvej.

ECHA vurderer sagen og kan give et token til at få adgang til den fælles indsendelse. Den potentielle registrant kan derefter registrere sig i den fælles indsendelse med de andre registranter af det samme stof og kun støtte sig til deres data.

 

Opfylder du forpligtelsen til fælles indsendelse?

Registranter opfylder ikke forpligtelsen til fælles indsendelse, hvis:

  • der findes en eller flere (individuelle) registreringer af den samme type stof (standard eller mellemprodukt under nøje kontrollerede forhold) uden for en eksisterende fælles indsendelse for det samme stof
  • der findes flere (individuelle) registreringer af det samme stof uden en fælles indsendelse
  • der findes flere fælles indsendelser for det samme stof
  • der findes kombinationer af ovennævnte scenarier.

Hvis du ikke opfylder forpligtelsen til fælles indsendelse, vil ECHA kontakte alle registranter af stoffet (uden for og i den eksisterende fælles indsendelse), minde dem om deres fælles forpligtelse til at enes om den fælles indsendelse af data og fastsætte en frist for, hvornår de skal være blevet enige. Hvis de stadig ikke opfylder forpligtelsen til fælles indsendelse, kan ECHA træffe reguleringsmæssige foranstaltninger, herunder ophæve beslutninger om registrering.

 

Vær proaktiv og løs problemerne omkring den fælles indsendelse på et frivilligt grundlag med dine medregistranter, før du bliver kontaktet af ECHA.

Bekræft din registreringsstatus og dine medregistranters status (på medregistranternes side i REACH-IT).

  • Hvis du er en registrant uden for en eksisterende fælles indsendelse, skal du indlede forhandlinger for at få adgang til den eksisterende fælles indsendelse – og muligvis til de fælles data.
  • Hvis du har registreret dit stof, og der ikke er blevet oprettet en fælles indsendelse, skal du indlede forhandlinger med de andre (individuelle) registranter om at oprette en fælles indsendelse og muligvis om datadeling.
  • Hvis du er registreret i en fælles indsendelse, skal du forberede dig på registranter, der anmoder om adgang til den fælles indsendelse. Så snart de indgiver deres anmodning, skal du yde den størst mulige indsats for at nå til enighed med dem.

Råd om dette findes under Samarbejde.

 

Hvad skal du gøre, hvis du er uenig?

Hvis du ikke får adgang til den eksisterende fælles indsendelse på trods af din indsats i forhandlingerne, kan du indbringe en tvist for ECHA som en sidste udvej. Efter at have vurderet sagen kan ECHA give adgang til nogle eller alle data såvel som tokenet til den fælles indsendelse.

Information om tvister findes under Tvister i praksis.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)