Skip to Content
Skip to Content

Begrænsning

Begrænsninger er et redskab til at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod uacceptable risici fra kemikalier. Begrænsninger anvendes normalt til at begrænse eller forbyde et stofs fremstilling, markedsføring (herunder import) eller anvendelse, men kan pålægge relevante betingelser såsom tekniske foranstaltninger eller særlig mærkning.

En begrænsning kan gælde for stoffer som sådan, i en blanding eller i en artikel, herunder også stoffer, der ikke behøver registrering, f.eks. stoffer, der fremstilles eller importeres i en mængde under ét ton om året, eller visse polymerer.

Undtaget fra REACH-begrænsningerne er isolerede mellemprodukter, der anvendes på produktionsstedet til videnskabelig forskning og udvikling, og stoffer, der kun udgør en sundhedsrisiko som følge af deres anvendelse i kosmetik.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1