Skip to Content
Skip to Content

Formulatorer

Formulatorer er downstream-brugere, som fremstiller blandinger og sædvanligvis leverer dem til brugere længere nede i leverandørkæden eller direkte til forbrugerne. De blander stoffer og/eller blandinger, uden at der sker nogen kemisk reaktion i processen. Eksempler på denne type blandinger omfatter maling, klæbestoffer, kosmetiske produkter, smøremidler, vaskemidler og diagnoseudstyr.

Formålet med disse sider er at give relevant og nyttig information for at hjælpe formulatorerne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til REACH- og CLP-forordningen. Downstream-brugernes vigtigste retlige forpligtelser fremgår af siden om downstream-brugeres roller og forpligtelser. Forpligtelserne vedrørende levering af information om kemikalier gælder også for distributører.

Formulatorer

 

Som formulator spiller du en central rolle i forbindelse med at styrke sikker brug af kemikalier ved at viderebringe relevant information til dine leverandører og kunder.

Når du giver dine leverandører information om, hvordan dine blandinger anvendes i praksis, hjælper dette registranterne af stofferne med at medtage de faktiske anvendelsesforhold i deres kemikaliesikkerhedsvurderinger. Registranterne kan herefter opstille relevante og realistiske eksponeringsscenarier.

Sammen med vores interesseorganisationer arbejder vi på at forbedre og standardisere kommunikationen i forsyningskæden i forbindelse med gennemførelsen af CSR/ES-køreplanen (kemikaliesikkerhedsrapporter/eksponeringsscenarier), jf. indsatsområde 2 og 4.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1