Skip to Content
Skip to Content

Edini zastopniki

Edini zastopniki

Edini zastopnik ste, če:

  • prevzamete naloge in odgovornosti uvoznika za snov na podlagi uredbe REACH, za podjetje s sedežem zunaj EGP.

Za več informacij glejte tudi stran Kako začeti za edine zastopnike.

Na splošno veljajo za vas enake zahteve glede registracije snovi kot za proizvajalce in uvoznike. Uvoznikom morate zagotoviti informacije, da bodo lahko pripravili varnostne liste. Hraniti morate tudi evidenco o svoji dobavni verigi – popis uvoznikov in količina – , ki jih na zahtevo predložite izvršnim organom.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1