Skip to Content
Skip to Content

Formulatorji

Formulatorji so nadaljnji uporabniki, ki proizvajajo zmesi in jih običajno dobavljajo navzdol po dobavni verigi ali neposredno potrošnikom. Mešajo snovi in/ali zmesi, pri čemer ne prihaja do kemijskih reakcij. Te zmesi so na primer barve, lepila, kozmetična sredstva, maziva, detergenti in diagnostični kompleti.

Cilj teh strani je, da ponudijo tehtne in uporabne informacije, ki bodo formulatorjem pomagale izpolniti obveznosti iz uredb REACH in CLP. Glavne pravne obveznosti nadaljnjih uporabnikov so naštete na strani z naslovom Vloga in obveznosti nadaljnjih uporabnikov. Tudi distributerji morajo nuditi informacije o kemikalijah.

Formulatorji

 

Kot formulatorji izvajate svojo pomembno vlogo pri uveljavljanju varne uporabe kemikalij tako, da bistvene informacije sporočate dobaviteljem in svojim strankam.

Informacije o praktični uporabi vaših zmesi, ki jih posredujete dobaviteljem, pomagajo registracijskim zavezancem, da dejanske pogoje uporabe vključijo v svojo oceno kemijske varnosti snovi, ki jih registrirajo. Registracijski zavezanci pa lahko prispevajo tehtne in stvarne scenarije izpostavljenosti.

Skupaj z udeleženimi organizacijami si prizadevamo izboljšati in standardizirati obveščanje vzdolž dobavne verige, kar je v skladu z izvajanjem načrta o poročilu o kemijski varnosti in scenariju izpostavljenosti (CSR/ES), glejte področji 2 in 4.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2