Evalvacija

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Agencija ECHA mora v skladu s členom 54 uredbe REACH vsako leto do 28. februarja objaviti poročilo o napredku, ki ga je v predhodnem koledarskem letu dosegla pri izvajanju obveznosti v zvezi z evalvacijo. V ta poročila mora vključiti zlasti priporočila morebitnim registracijskim zavezancem za izboljšanje kakovosti prihodnjih registracij.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)