Registrácia

Odgovorna so tudi za zbiranje informacij o lastnostih in uporabah snovi, ki jih letno proizvedejo ali uvozijo v količini, večji od ene tone na leto. Poleg tega morajo oceniti nevarnosti in morebitna tveganja, ki jih predstavlja snov.

Informacije se agenciji ECHA posredujejo prek registracijske dokumentacije, ki vsebuje informacije o nevarnostih ter, kadar je ustrezno, oceno tveganj, ki bi jih lahko predstavljala uporaba snovi, in način obvladovanja teh tveganj.

Registracija velja za snovi kot take, snovi v zmeseh in v nekaterih primerih snovi v izdelkih. Kemične snovi, ki jih že ureja druga zakonodaja, kot so na primer zdravila ali radioaktivne snovi, so delno ali v celoti izvzete iz zahtev v uredbi REACH.

Registracija temelji na načelu „ena snov, ena registracija“. To pomeni, da morajo proizvajalci in uvozniki enake snovi registracijo te snovi predložiti skupaj. Za potrditev identitete snovi je treba zagotoviti skladne ter zadostne analitične informacije in spektralne podatke.

Za registracijo snovi se običajno zaračuna pristojbina.

 

Snovi, ki bodo registrirane
 
Morebitni proizvajalci in uvozniki snovi morajo agenciji ECHA predložiti poizvedbo in nato snov registrirati, preden lahko začnejo to snov proizvajati ali uvažati.
 
Vse snovi, prijavljene v skladu z direktivo o nevarnih snoveh (imenovano tudi NONS), se štejejo za registrirane v skladu z uredbo REACH, agencija ECHA pa vsem prijavam dodeli registracijske številke. Lastniki prijav lahko zahtevke za registracijske številke vložijo pri agenciji ECHA.

 

Kdo mora opraviti registracijo?

Registracijo morate opraviti, če ste:

  • proizvajalec ali uvoznik snovi kot takih ali v zmeseh s sedežem v EU,
  • izdelovalec ali uvoznik izdelkov, ki izpolnjuje merila, pojasnjena v Smernicah za zahteve za snovi v izdelkih, s sedežem v EU,
  • „edini zastopnik“, ki ima sedež v EU in ga je proizvajalec, formulator ali izdelovalec izdelkov s sedežem zunaj EU imenoval, da izpolnjuje obveznosti uvoznikov v zvezi z registracijo.

 

 

Sorodne povezave

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)