Priprava predloga za omejitev

Država članica ali agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije lahko predlaga omejitve, če ugotovi, da je treba tveganje zaradi proizvodnje, dajanja na trg (vključno z uvažanjem) ali uporabe snovi obravnavati na ravni Unije. Agencija ECHA lahko tudi predlaga omejitev izdelkov, ki vsebujejo snovi, ki so vključene na seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)