Pregled predlogov za testiranje

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Testiranje na vretenčarjih je zadnja možnost za zbiranje manjkajočih informacij o snovi in za izpolnitev zahtev po informacijah iz uredbe REACH. Agencija ECHA preuči vse predloge, da preveri, ali bodo zagotovljeni zanesljivi in ustrezni podatki, ter prepreči nepotrebno testiranje na živalih.

Agencija ECHA objavi vsak predlog za testiranje, ki vključuje vretenčarje, in pozove tretje strani, naj predložijo znanstveno preverjene informacije ali študije, ki obravnavajo zadevno snov in končne točke nevarnosti ter bi jih agencija lahko upoštevala pri pripravi odločitve o predlogu za testiranje. Te informacije je treba predložiti v 45 dneh.

Možnosti za osnutek sklepa so:

  • sprejetje predloga za testiranje
  • sprejetje predloga za testiranje s spremembami testnih pogojev
  • sprejetje ali zavrnitev predloga za testiranje, vendar z zahtevo po enem ali več dodatnih testih
  • zavrnitev predloga za testiranje

Agencija ECHA sprejme odločitev na podlagi predloga in podatkov, ki jih predložijo tretje strani.

Kadar odločitev zajema katero koli od prvih treh možnosti in je bilo za isto snov predloženih več predlogov za testiranje, se morajo registracijski zavezanci dogovoriti o tem, kdo bo izvedel test.

Nesprejemljivi predlogi za testiranje

Za zaprtje postopka preučitve predloga za testiranje, preden se pošlje pristojnim organom držav članic, obstaja več razlogov. To so: registracijski zavezanec preneha proizvajati ali uvažati, umik predloga za testiranje in nesprejemljivost.

Nesprejemljivi predlogi za testiranje so predlogi, za katere uredba REACH ne predvideva preučitve. To se zgodi, kadar:

  1. predlog obravnava končne točke iz prilog VII in VIII;
  2. testiranje že poteka ali je končano;
  3. je za obravnavo predhodne odločitve pristojnega organa države članice v skladu s členom 16(1) ali (2) direktive o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (glejte tudi člen 135 uredbe REACH) namesto rezultatov testiranja predložen predlog za testiranje.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)