Snovi s seznama kandidatnih snovi v izdelkih

Z opredelitvijo snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost (SVCH), in njeno vključitvijo na seznam kandidatnih snovi, se za uvoznike, izdelovalce in dobavitelje izdelkov, ki vsebujejo zadevno snov, sprožitjo določene pravne obveznosti.

V uredbi REACH je izdelek opredeljen kot predmet, ki je med proizvodnjo dobi posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegova kemična sestava. V skladu z uredbo REACH so izdelki na primer obleke, talne obloge, pohištvo, nakit, časopisi in plastična embalaža.

Izdelovalci in uvozniki izdelkov lahko podatke o snoveh, prisotnih v izdelkih, in njihovih koncentracijah dobijo pri udeležencih, ki so višje v njihovi dobavni verigi, kot so denimo dobavitelji izdelkov zunaj EU ter dobavitelji snovi in zmesi.

Obveznosti za izdelke, ki vsebujejo kandidatne snovi

Image

Prijava snovi v izdelkih

Izdelovalci in uvozniki izdelka morajo pod določenimi pogoji predložiti prijavo agenciji ECHA. 

Več o tem

Image

Obveščanje v dobavni verigi

Dobavitelji izdelka morajo pod določenimi pogoji informacijo sporočiti po dobavni verigi navzdol.

Več o tem

 

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)