Kaj sledi evalvaciji snovi?

Če po pregledu predloženih in novih podatkov država članica, ki izvaja evalvacijo, meni, da uporaba snovi pomeni tveganje, lahko izvaja nadaljnje ukrepe, ki sledijo evalvaciji snovi.

Zaskrbljenost obravnavajo naslednje možnosti:

  • predlog za usklajeno razvrstitev in označitev za snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, povzročiteljice preobčutljivosti dihal ali imajo druge učinke;
  • predlog za identifikacijo snovi kot snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost;.
  • predlog za omejitev snovi;
  • ukrepi, ki ne spadajo v okvir uredbe REACH, kot so na primer predlog za določitev mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu v vsej EU, nacionalni ukrepi ali prostovoljni ukrepi v industriji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)