Skip to Content
Skip to Content

Nadaljnji uporabniki

Podjetja ali posamezni delavci, ki uporabljajo kemikalije, so v uredbah REACH in CLP imenovani nadaljnji uporabniki. Ta izraz vključuje podjetja, ki proizvajajo blago ali ponujajo storitve, pri katerih kemikalije niso glavni del njihove dejavnosti, kot so živilska, gradbena ali čistilna podjetja. Uporabljene kemikalije običajno vključujejo barve, kovine, lepila, topila in čistila.

Nadaljnji uporabniki imajo ključno vlogo pri spodbujanju varne uporabe kemikalij tako, da varno uporabo zagotavljajo tudi na svojem mestu uporabe ter da ustrezne informacije sporočajo svojim dobaviteljem in strankam.

Na teh spletnih straneh je opisano, kako na nadaljnje uporabnike vplivata uredbi REACH in CLP. Na voljo je vrsta podpornega gradiva, interaktivni zemljevid, ki je na voljo v zavihku „Podpora", pa vam pomaga pri lažjem iskanju teh informacij.

 

 

O nadaljnjih uporabnikih

Slika

Kdo je nadaljnji uporabnik in kaj mora storiti?

 
 

Več informacij o odgovornostih nadaljnjih uporabnikov

Slika

Uredba REACH vključuje zahteve, da morajo nadaljnji uporabniki spodbujati varno uporabo kemikalij. 

Druga vprašanja, ki se nanašajo na nadaljnje uporabnike

Slika

Na nadaljnje uporabnike se nanašajo tudi registracija na podlagi uredbe REACH, regulativni nadzor kemikalij in druga zakonodaja.

Nadaljnji uporabniki

Nadaljnji uporabniki

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2