Objava informacij iz dokumentacije

Agencija ECHA informacije, ki so vključene v registracijsko dokumentacijo, objavi na svojem spletišču. Te bodo brezplačno na voljo vsem evropskim državljanom, ki bodo tako obveščeni o vseh morebitnih tveganjih v zvezi s kemikalijami, ki jih uporabljajo.

Objavljene informacije vključujejo identiteto snovi, rezultate študij o njenih intrinzičnih lastnostih in profilih nevarnosti, ravni, pri katerih se ne pričakujejo škodljivi učinki na zdravje ljudi ali okolje, njeno razvrstitev in označitev ter navodila o njeni varni uporabi.

Če se ne zahteva zaupnost, bo agencija ECHA objavila tudi stopnjo čistosti snovi, ki je ključna za razvrstitev in označitev, skupni razpon tonaže, (grobe) povzetke študij, informacije iz varnostnega lista ter trgovsko ime.

V nekaterih okoliščinah se lahko zahteva zaupnost za poimenovanje po nomenklaturi IUPAC. V teh primerih mora registracijski zavezanec zagotoviti javno ime, ki ga lahko agencija ECHA uporabi za namene obveščanja.

Registracijski zavezanci lahko pred predložitvijo dokumentacije zahtevajo, da določeni podatki ostanejo zaupni, ter preverijo, katere informacije bodo javno dostopne. Zahtevki za zaupnost veljajo le za omejen nabor podatkov in zahtevajo utemeljitev, ki jo prouči agencija ECHA.  Če agencija ECHA zahtevek (zahtevke) zavrne, lahko registracijski zavezanec v določenem roku od agencije zahteva, da spremeni odločitev o zavrnitvi. 

Praktični nasveti o tem, katere informacije iz registracijske dokumentacije bi lahko bile objavljene na spletišču agencije ECHA, kako predložiti zahtevek za zaupnost določenih podatkov in kako izbrati javno ime, so na voljo v priročniku o razširjanju informacij in zaupnosti v skladu z uredbo REACH. Registracijski zavezanci imajo pred predložitvijo registracijske dokumentacije tudi možnost, da v programu IUCLID zaženejo vtičnik za predogled razširjanja informacij in preverijo, kateri podatki bodo objavljeni na spletišču agencije ECHA.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)