Komunikacija v dobavni verigi

Neposredno po vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi morajo dobavitelji izdelkov, ki vsebujejo to snov v masnem deležu nad 0,1 %, prejemnikom izdelkov predložiti zadostne informacije za zagotovitev njihove varne uporabe. V tem primeru med prejemnike spadajo industrijski ali poklicni uporabniki ter distributerji, ne pa potrošniki. Dolžan je sporočiti vsaj ime zadevne snovi.

Potrošniki imajo pravico, da zahtevajo del teh informacij. Dobavitelj izdelka jim mora te informacije zagotoviti brezplačno v 45 dneh.

Pravna podlaga

Člen 33 (uredba REACH)

Seznam kandidatnih snovi

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)