Skip to Content
Skip to Content

Aktivnosti agencije ECHA v zvezi z omejitvami

Agencija ECHA na zahtevo Evropske komisije pripravi dokumentacije o omejitvah v skladu s Prilogo XV, pregleda obstoječe vnose in razišče potrebo po pripravi predloga za omejitev. V nekaterih primerih agencija ECHA izvede to delo na lastno pobudo, še zlasti, če snovi na seznamu za avtorizacijo, ki so prisotne v izdelkih, pomenijo nesprejemljiva tveganja. O rezultatu dela se pripravi poročilo, na spletišču agencije ECHA pa je mogoče slediti nadaljnjim ukrepom. Agencija ECHA lahko med pripravljalnim delom začne posvetovanja ali izda pozive k predložitvi dokazov.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2