Comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare

Actorii din lanțul de aprovizionare pot avea un număr de roluri și chiar roluri multiple. În funcție de rolul dumneavoastră, aveți obligații diferite, putând exista diverse instrumente și informații de sprijin. Acestea sunt descrise în paginile asociate fiecărui rol.

Comunicarea eficace dintre utilizatorii din aval și furnizori în toate etapele procesului REACH ajută la furnizarea de informații relevante în cadrul lanțului de aprovizionare.

Atunci când utilizatorii din aval le oferă furnizorilor informații despre utilizările proprii și condițiile de utilizare, solicitanții înregistrării își pot baza scenariile de expunere din cadrul evaluării securității chimice pe aceste informații. În consecință, este de așteptat ca recomandările privind utilizarea în condiții de siguranță pe care solicitantul înregistrării le comunică utilizatorilor din aval să fie relevante și realiste.

Instrumente de comunicare

Organizațiile din acest sector industrial, statele membre și ECHA colaborează la îmbunătățirea și armonizarea comunicării în cadrul lanțului de aprovizionare în contextul Foii de parcurs privind RSC/SE și al Rețelei pentru schimbul de informații privind scenariile de expunere (ENES). Pentru comunicarea în amonte s-au elaborat „inventare ale utilizărilor”, care oferă informații solicitanților înregistrării, adesea prin intermediul organizațiilor din sector.

Pentru comunicarea în aval s-au realizat o serie de elemente: au fost convenite modele de scenarii de expunere pentru substanțe și modele de fișe cu informații privind utilizarea amestecurilor în condiții de siguranță (safe use of mixture information – SUMI) pentru amestecuri; au fost armonizate expresiile și comunicarea prin mijloace informatice a scenariilor de expunere; s-a pus la punct o metodologie de identificare a componentului principal din amestecuri.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)