Înregistrare

Întreprinderile au responsabilitatea de a aduna informații despre proprietățile și utilizările substanțelor pe care le produc sau le importă în cantități mai mari de o tonă pe an. Ele trebuie, de asemenea, să evalueze pericolele și eventualele riscuri pe care le prezintă substanța.

Aceste informații sunt transmise la ECHA cu ajutorul dosarului de înregistrare, care conține informații despre pericole și, acolo unde este relevant, o evaluare a eventualelor riscuri pe care le implică utilizarea substanței și modul în care trebuie controlate aceste riscuri.

Înregistrarea se face pentru substanțe ca atare, substanțe în amestecuri și, în anumite cazuri, substanțe în articole. Substanțele chimice care sunt deja reglementate prin alte acte legislative, cum ar fi medicamentele sau substanțele radioactive, sunt exceptate parțial sau integral de la cerințele REACH.

Înregistrarea se bazează pe principiul „o substanță, o înregistrare". Acest lucru înseamnă că întreprinderile care produc sau importă aceeași substanță au obligația de a-și transmite înregistrarea în comun. Informațiile analitice și spectrale prezentate trebuie să fie coerente și suficiente pentru a permite confirmarea identității substanței.

Pentru înregistrarea substanței se percepe de obicei o taxă.

 

Substanțe care trebuie înregistrate

Substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu

Există un regim tranzitoriu special pentru substanțele care erau deja în producție sau fuseseră introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului REACH. Acestea se numesc substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu
 
Întreprinderile beneficiază de acest regim tranzitoriu dacă și-au preînregistrat substanțele până la 1 decembrie 2008 (sau, în anumite circumstanțe, dacă au făcut o preînregistrare întârziată înainte de termenul de înregistrare relevant).
 
Substanțele care îndeplinesc cel puțin unul dintre următoarele criterii pot fi considerate substanțe care beneficiază de un regim tranzitoriu în conformitate cu REACH: 
 
  • substanțele cuprinse în Inventarul european al substanțelor chimice comerciale existente (EINECS); 
  • substanțele care au fost produse în UE (inclusiv în țările care au aderat la 1 ianuarie 2007), dar nu au fost introduse pe piața UE după 1 iunie 1992;
  • substanțele care se califică drept „ex-polimeri".
Pentru aceste substanțe, Regulamentul REACH stabilește următoarele termene de înregistrare:
 
30 noiembrie 2010
Data limită de înregistrare a substanțelor produse sau importate în cantități anuale de 1 000 de tone sau mai mari, a substanțelor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere produse sau importate în cantități anuale de peste 1 tonă și a substanțelor periculoase pentru organismele acvatice sau pentru mediu produse sau importate în cantități anuale de peste 100 de tone.
 
31 mai 2013
Termenul de înregistrare a substanțelor produse sau importate în cantități anuale cuprinse între 100 și 1 000 de tone.
 
31 mai 2018
Termenul de înregistrare a substanțelor produse sau importate în cantități anuale cuprinse între 1 și 100 de tone.
 

Substanțe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu

Toate substanțele care nu îndeplinesc niciunul dintre criteriile necesare pentru a beneficia de un regim tranzitoriu sunt considerate substanțe care nu beneficiază de acest regim. De regulă, substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu nu se produceau, nu fuseseră introduse pe piață și nu se utilizau în UE înainte de 1 iunie 2008 (în afară de cazul în care fuseseră notificate în temeiul Directivei 67/548/CEE privind substanțele periculoase).
 
Potențialii producători și importatori de substanțe care nu beneficiază de un regim tranzitoriu trebuie să adreseze agenției ECHA o solicitare de informații și apoi să înregistreze substanța, înainte de a o putea produce sau importa.
 
Toate substanțele notificate conform Directivei privind substanțele periculoase (numite și NONS) sunt considerate înregistrate conform REACH, iar ECHA a atribuit tuturor notificărilor un număr de înregistrare. Titularii notificărilor pot cere numerele de înregistrare de la ECHA.

 

Cine trebuie să se înregistreze?

Aveți obligația de a vă înregistra dacă sunteți:

  • o entitate din UE care produce sau importă substanțe ca atare sau în amestec;
  • o entitate din UE care produce sau importă articole care îndeplinesc criteriile explicate în Ghidul cerințelor pentru substanțele din articole;
  • un „reprezentant unic" stabilit în UE și desemnat de un producător, formulator sau fabricant de articole stabilit în afara UE pentru a îndeplini obligațiile de înregistrare care în mod normal ar reveni importatorilor.

 

 

Linkuri conexe

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)