Schimb de date

Obligația de a face schimb de informații despre substanțele produse, importate, introduse pe piață și utilizate în UE este un aspect fundamental al REACH. Prin aceasta, solicitanții înregistrării aceleiași substanțe pot reduce costurile de înregistrare și pot evita testarea inutilă, în special pe animale vertebrate. Când sunt disponibile informații, studiile care implică teste pe animale vertebrate trebuie puse la dispoziția celorlalți solicitanți ai înregistrării pentru a preveni repetarea testelor. Studiile noi pe animale vertebrate nu pot fi repetate.

Studiile care nu implică teste pe animale vertebrate ar trebui să fie puse și ele puse la dispoziție pentru a reduce costurile de înregistrare.

Discuțiile privind schimbul de date trebuie să aibă loc înainte de înregistrarea în comun, când o substanță este produsă sau importată de mai multe întreprinderi.

Există două mecanisme pentru schimbul de date:

  • forumurile pentru schimbul de informații privind substanțele (SIEF-uri), folosite în cazul substanțelor etapizate (existente) care au fost preînregistrate;
  • solicitarea de informații, utilizată pentru substanțele neetapizate (noi) și pentru substanțele etapizate care nu au fost preînregistrate.

Co-solicitanții înregistrării trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că determinarea costurilor privind schimbul de informații în cazul unei înregistrări în comun se realizează în mod corect, transparent și nediscriminatoriu. Toate părțile trebuie să-și îndeplinească în timp util obligațiile legate de schimbul de date și transmiterea în comun. Dacă părțile nu pot să ajungă la un acord, ECHA poate sprijini soluționarea litigiilor privind schimbul de date. Totuși, această cale ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)