Utilizatori din aval

Întreprinderile sau lucrătorii individuali care utilizează substanțe chimice poartă denumirea de „utilizatori din aval" în regulamentele REACH și CLP. În această categorie sunt incluse și întreprinderile producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii pentru care produsele chimice nu constituie elementul principal al activității, cum ar fi întreprinderile alimentare, de construcții sau de servicii de curățenie. Printre produsele chimice utilizate de obicei se numără vopselele, metalele, adezivii, solvenții și agenții de curățare.

Utilizatorii din aval au un rol esențial în promovarea utilizării substanțelor chimice în condiții de siguranță, prin asigurarea unor astfel de condiții la propriul loc de utilizare și prin comunicarea de informații relevante atât furnizorilor, cât și clienților.

Aceste pagini web descriu relevanța regulamentelor REACH și CLP pentru utilizatorii din aval. 

 

 

Despre utilizatorii din aval

Imagine

Cine sunt utilizatorii din aval și care sunt responsabilitățile lor?

 
 

Mai multe informații despre responsabilitățile utilizatorilor din aval

Imagine

Regulamentul REACH le impune utilizatorilor din aval să promoveze utilizarea substanțelor chimice în condiții de siguranță. 

Alte aspecte cu relevanță pentru utilizatorii din aval

Imagine

Înregistrarea conform REACH, controlul normativ al substanțelor chimice și alte acte legislative prezintă de asemenea relevanță pentru utilizatorii din aval.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)