Comunicare în cadrul lanţului de aprovizionare

Imediat după ce o substanţă a fost inclusă în lista substanţelor candidate, furnizorii de articole care conţin o astfel de substanţă într-o concentraţie de peste 0,1% (din greutate) trebuie să ofere destinatarilor articolului suficiente informaţii pentru a permite utilizarea sigură a articolului. În acest caz, destinatarii sunt utilizatorii şi distribuitorii industriali sau profesionişti, nu însă şi consumatorii. Ca informaţie minimă, trebuie comunicată denumirea substanţei în cauză.

Consumatorii pot solicita informaţii similare. Furnizorul articolului trebuie să ofere aceste informaţii în termen de 45 de zile, în mod gratuit.

 

Referinţe juridice

Articolul 33 (Regulamentul REACH)

Lista substanţelor candidate

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)