Nanomateriale

Nanomaterialele sunt substanțe chimice sau materiale ale căror particule au cel puțin o dimensiune între 1 și 100 de nanometri (nm).

Datorită faptului că, la același volum, suprafața specifică este mai mare, nanomaterialele pot avea caracteristici diferite de cele ale aceluiași material fără structură nanometrică. Prin urmare, proprietățile fizico-chimice ale nanomaterialelor pot diferi de cele ale substanțelor sau particulelor cu dimensiuni mai mari.

Nanotehnologia se extinde rapid. Pe piața europeană există deja numeroase produse care conțin nanomateriale (de exemplu, baterii, straturi de acoperire, îmbrăcăminte cu proprietăți antibacteriene, cosmetice, produse alimentare). Nanomaterialele oferă diverse posibilități tehnice și comerciale, însă pot genera riscuri pentru mediu și pot provoca motive de îngrijorare cu privire la sănătatea și securitatea oamenilor și a animalelor.

 

 

Deși regulamentele REACH și CLP nu cuprind cerințe explicite privind nanomaterialele, acestea corespund definiției date termenului „substanță” de cele două regulamente și, prin urmare, li se aplică dispozițiile acestora. În 2011, Comisia Europeană a lansat o recomandare specifică referitoare la definirea unui nanomaterial. Recomandarea trebuie să fie utilizată în diferite regulamente europene, inclusiv în REACH și CLP.

Deși utilizarea nanomaterialelor oferă perspective practice și comerciale clare, extinderea rapidă a utilizării acestora ridică semne de întrebare cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății și asupra mediului. Este nevoie ca riscurile potențiale asociate acestor noi forme de materiale să fie evaluate și gestionate în mod adecvat. Chiar dacă, în conformitate cu REACH, este sarcina producătorilor, a importatorilor și a utilizatorilor din aval să asigure utilizarea în condiții de siguranță a fiecărei substanțe (indiferent de formă), acest lucru creează noi dificultăți pentru autoritățile de reglementare, de exemplu Comisia Europeană și ECHA, precum și pentru toate celelalte părți interesate. 

ECHA lucrează în strânsă colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre, cu Comisia Europeană, cu părțile interesate și cu organizații internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Activitățile ECHA privind nanomaterialele în conformitate cu REACH și CLP

Deoarece nanomaterialele intră în sfera de aplicare a regulamentelor REACH și CLP, ECHA trebuie să fie în măsură să își îndeplinească sarcinile în cadrul diverselor procese REACH (precum înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea) și procese CLP (precum clasificarea și etichetarea) pentru nanoforme în același mod ca pentru orice altă formă a unei substanțe și trebuie să aibă o capacitate științifică și tehnică suficientă în acest sens.

În acest scop, începând din 2011 ECHA și-a intensificat treptat activitatea în domeniu, cu accent pe:

  • consolidarea capacităților interne și externe;
  • schimbul de experiență cu membrii ACSM, ai CSM și ai CER și obținerea unui consens cu privire la informațiile referitoare la siguranța nanomaterialelor din dosarele de înregistrare REACH;
  • furnizarea de feedback și consiliere pentru solicitanții care doresc să înregistreze nanomateriale până la termenul de înregistrare următor; 
  • participarea și contribuirea la activitățile internaționale de reglementare în curs de desfășurare (precum Grupul de lucru al OCDE privind nanomaterialele fabricate);
  • webinare privind nanomaterialele, pentru informare și discuții despre cele mai recente evoluții în ceea ce privește procesele REACH și CLP legate de nanomateriale, precum și pentru a acorda asistență solicitanților înregistrării la pregătirea și depunerea dosarelor referitoare la nanomateriale. Vizitați pagina dedicată webinarelor pentru a vă înregistra la evenimentele viitoare și pentru a consulta prezentările din trecut.
  • Grupul de experți pentru nanomateriale (ECHA-NMEG) a fost înființat în octombrie 2012 cu sprijinul autorităților competente pentru REACH și CLP (CARACAL) și al autorităților competente pentru produse biocide. Acest grup consultativ cu caracter informal sprijină punerea în aplicare a Planului de lucru al ECHA pentru nanomateriale 2016-2018 și oferă informații și consiliere pe probleme științifice și tehnice legate de punerea în aplicare a regulamentelor REACH, CLP și BPR în domeniul nanomaterialelor.

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)