Excepţie pentru PPORD

Conform REACH, nu există nicio obligație de înregistrare a substanțelor în cantități mai mici de o tonă pe an.

În vederea încurajării inovării, substanțele utilizate în cercetarea și dezvoltarea științifică (C-DS) în cantități mai mici de o tonă pe an sunt scutite inclusiv de dispozițiile privind autorizarea și restricționarea.

Substanțele utilizate în cantități mai mari de o tonă pe an în activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD) pot fi, de asemenea, scutite de obligația de înregistrare pe o perioadă de cinci ani. Pentru a se putea beneficia de această scutire, trebuie transmisă o notificare PPORD către ECHA.

În notificarea PPORD, întreprinderile trebuie să includă următoarele:

  • informații despre identitatea substanței;
  • clasificarea acesteia;
  • informații privind programul PPORD;
  • cantitatea de substanță care se estimează că va fi produsă sau importată în perioada de scutire de cinci ani.

ECHA evaluează notificarea PPORD și poate impune anumite condiții pentru a acorda scutirea. Producătorul sau importatorul substanței trebuie să se conformeze condițiilor impuse și să informeze clienții relevanți implicați în PPORD.

În cazul în care o substanță utilizată pentru PPORD face obiectul unei restricționări sau autorizări, deciziile respective vor specifica modul în care se aplică acestea în contextul PPORD. Ele vor stabili, de asemenea, cantitățile maxime de substanță care pot beneficia de o scutire PPORD.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)