Înţelegerea REACH

 

REACH este un regulament al Uniunii Europene, adoptat pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile pe care le pot prezenta produsele chimice, îmbunătăţind competitivitatea industriei chimice din UE. El promovează, de asemenea, metode alternative pentru evaluarea pericolelor substanţelor pentru a reduce numărul testelor pe animale.

În principiu, REACH se aplică tuturor substanţelor chimice; nu doar celor folosite în procese industriale, ci şi în viaţa cotidiană, de exemplu în produse de curăţare, vopsele şi articole cum sunt cele de îmbrăcăminte, mobilier şi aparatură electrică. Prin urmare, regulamentul are un impact asupra majorităţii societăţilor din UE.

REACH plasează asupra societăţilor obligaţia prezentării dovezilor. Pentru a se conforma acestei obligaţii, societăţile trebuie să identifice şi să administreze riscurile legate de substanţele pe care le produc şi introduc pe piaţă în UE. Ele trebuie să demonstreze la ECHA în ce fel se poate utiliza substanţa în condiţii de securitate şi trebuie să comunice utilizatorilor măsurile de administrare a riscurilor.

În cazul în care riscurile nu pot fi administrate, autorităţile pot restricţiona utilizarea substanţelor în diferite moduri. Pe termen lung, substanţele cele mai periculoase trebuie înlocuite cu altele mai puţin periculoase.

REACH este acronimul termenilor (în limba engleză) înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. El a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

Cum funcţionează REACH?

REACH stabileşte proceduri pentru colectarea şi evaluarea informaţiilor privind proprietăţile şi pericolele prezentate de substanţe.

Societăţile trebuie să-şi înregistreze substanţele şi pentru aceasta trebuie să coopereze cu alte societăţi care înregistrează aceeaşi substanţă.

ECHA primeşte şi evaluează conformitatea înregistrărilor individuale, iar statele membre UE evaluează substanţele selectate pentru a clarifica îngrijorările iniţiale legate de sănătatea umană sau mediu. Autorităţile şi comitetele ştiinţifice ale ECHA evaluează dacă riscurile legate de substanţe pot fi administrate.

Autorităţile pot interzice substanţe periculoase dacă riscurile prezentate de ele nu pot fi administrate. Ele pot, de asemenea, decide să restricţioneze o utilizare sau să o supună unei autorizări prealabile.

 

Efectele REACH asupra societăţilor

REACH are efect asupra unei game largi de societăţi din diferite sectoare, chiar asupra acelora care pot să nu se considere implicate în relaţie cu substanţe chimice.

În general, în cadrul REACH, puteţi avea unul dintre aceste roluri:

Producător: Dacă produceţi substanţe chimice pentru uzul propriu sau pentru a le furniza altora (chiar dacă pentru export), probabil că vă revin anumite responsabilităţi importante conform REACH.

Importator: Dacă cumpăraţi ceva din afara UE/SEE, este probabil să vă revină anumite responsabilităţi conform REACH. Poate fi vorba despre substanţe chimice individuale, amestecuri pentru vânzare sau produse finite, cum sunt articole de îmbrăcăminte, mobilier sau articole din plastic.

Utilizatorii din aval: Majoritatea societăţilor folosesc produse chimice, uneori chiar fără să conştientizeze, prin urmare trebuie să vă verificaţi obligaţiile dacă manipulaţi vreun produs chimic în activitatea dumneavoastră industrială sau profesională. Puteţi avea anumite responsabilităţi conform REACH.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)