Înţelegerea REACH

REACH este un regulament al Uniunii Europene care a fost adoptat pentru a îmbunătăți protecția sănătății umane și a mediului față de riscurile pe care le pot prezenta substanțele chimice, sporind în același timp competitivitatea industriei chimice din UE. Acesta promovează, de asemenea, metode alternative de evaluare a pericolelor substanțelor pentru a reduce numărul de teste pe animale. 

În principiu, REACH se aplică pentru toate substanțele chimice, nu numai pentru cele utilizate în procesele industriale, ci și pentru cele din viața noastră de zi cu zi, de exemplu din produsele de curățare, vopsele precum și din articole precum îmbrăcăminte, mobilier și aparate electrocasnice. Prin urmare, regulamentul are un impact asupra majorității întreprinderilor din UE.

Conform REACH, sarcina probei le revine întreprinderilor. Pentru a respecta această obligație, întreprinderile trebuie să identifice și să administreze riscurile legate de substanțele pe care le produc și le introduc pe piață în UE. Ele trebuie să demonstreze agenției că substanța poate fi utilizată în condiții de siguranță și să comunice utilizatorilor măsurile de gestionare a riscurilor.

Dacă riscurile nu pot fi gestionate, autoritățile pot restricționa utilizarea substanțelor în diferite moduri. Pe termen lung, substanțele cele mai periculoase trebuie înlocuite cu unele mai puțin periculoase.

REACH înseamnă înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta a intrat în vigoare la 1 iunie 2007.

Cum funcționează REACH?

REACH stabilește proceduri de colectare și evaluare a informațiilor privind proprietățile și pericolele substanțelor.

Întreprinderile trebuie să-și înregistreze substanțele și, pentru a face acest lucru, ele trebuie să colaboreze cu alte întreprinderi care înregistrează aceeași substanță.

ECHA primește înregistrări individuale și evaluează conformitatea lor, iar statele membre ale UE analizează substanțele selectate pentru a clarifica îngrijorările inițiale legate de sănătatea umană sau de mediu. Autoritățile și comitetele științifice ale ECHA evaluează dacă riscurile prezentate de substanțe pot fi gestionate.

Autoritățile pot interzice substanțele periculoase dacă riscurile pe care acestea le prezintă nu pot fi gestionate. De asemenea, ele pot decide să restricționeze o utilizare sau pot impune cerința de autorizare prealabilă a acesteia.

Efectul REACH asupra întreprinderilor

REACH are un impact asupra unei game largi de întreprinderi din mai multe sectoare, chiar și asupra celor care poate nu se consideră ca fiind implicate în activități cu substanțe chimice.

În general, conform REACH, este posibil să aveți unul dintre aceste roluri:

Producător: Dacă fabricați substanțe chimice, fie pentru a le utiliza dumneavoastră, fie pentru a le furniza altor persoane (fie și pentru export), atunci veți avea probabil anumite responsabilități importante în conformitate cu REACH.

Importator: În cazul în care cumpărați bunuri din afara UE/SEE, este probabil să aveți anumite responsabilități în conformitate cu REACH. Acestea pot fi substanțe chimice individuale, amestecuri pentru vânzarea ulterioară sau produse finite, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilier sau articole din material plastic.

Utilizatori din aval: Majoritatea întreprinderilor utilizează substanțe chimice, uneori chiar și fără a fi conștiente de acest lucru, prin urmare trebuie să vă verificați obligațiile dacă manipulați orice substanțe chimice în activitatea dumneavoastră industrială sau profesională. Este posibil să aveți anumite responsabilități în conformitate cu REACH.

Întreprinderile stabilite în afara UE: Dacă sunteți o întreprindere stabilită în afara UE, nu aveți obligația să îndepliniți cerințele REACH chiar dacă exportați produsele dumneavoastră pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Obligația de a îndeplini cerințele REACH, precum înregistrarea, le revine importatorilor stabiliți în Uniunea Europeană sau reprezentantului unic stabilit în Uniunea Europeană al unui producător din afara UE.