Identificarea substanțelor

Identificarea substanței este procesul prin care se stabilește identitatea unei substanțe.

Identificarea exactă a unei substanțe este o condiție prealabilă pentru majoritatea proceselor REACH, CLP și BPR. Concret, aceasta permite pregătirea eficientă și corectă a înregistrărilor REACH comune și asigură date de testare adecvate pentru substanța înregistrată în temeiul REACH. Astfel, se poate efectua o evaluare temeinică a pericolelor și riscurilor asociate substanței înregistrate.

Identificarea corectă a substanței aduce și alte beneficii:

  • schimbul de informații, pentru eliminarea testelor inutile pe animale și a costurilor aferente;
  • utilizarea acelorași date de testare de către mai multe întreprinderi și realizarea extrapolării în cadrul unui grup de substanțe;
  • verificarea prezenței substanței în lista de autorizare sau în lista restricțiilor sau a necesității unei clasificări și etichetări armonizate.

În general, identitatea unei substanțe poate fi descrisă prin:

  • o denumire chimică – de exemplu, benzen;
  • un număr – de exemplu, numărul CE 200-753-7; și
  • o compoziție chimică – de exemplu, > 99 % benzen și < 1 % toluen.  Compoziția se determină prin analiză chimică.  

Procedurile de reglementare în cadrul cărora identificarea substanței are un rol esențial sunt:

 

Solicitările de informații în temeiul REACH

Întreprinderile care intenționează să înregistreze o substanță care nu beneficiază de un regim tranzitoriu sau o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu, dar pe care nu au preînregistrat-o, au obligația să adreseze agenției ECHA întrebarea dacă s-a mai depus vreo cerere de înregistrare pentru aceeași substanță.

Identificarea exactă a substanței este importantă în procesul de solicitare a acestei informații, deoarece asigură un contact corect între întreprinderile care intenționează să înregistreze sau care au înregistrat deja aceeași substanță. Astfel, schimbul de date se realizează în mod corespunzător. 

 

Înregistrarea în temeiul REACH

Înregistrarea se bazează pe principiul „o substanță, o înregistrare". Aceasta înseamnă că producătorii și importatorii aceleiași substanțe au obligația de a transmite o înregistrare comună.

Identificarea exactă a substanței este importantă în procesul de înregistrare deoarece asigură includerea solicitanților înregistrării aceleiași substanțe în aceeași înregistrare în comun. Tot ea determină domeniul de aplicare a înregistrării în comun.

 

Acordarea unei exceptări pentru PPORD

Substanțele destinate să fie folosite în activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD) pot fi exceptate de la obligația de înregistrare pe o perioadă de cinci ani. Întreprinderile care doresc să beneficieze de această exceptare trebuie să transmită la ECHA o notificare PPORD.

Identificarea exactă a substanței este importantă în procesul de acordare a unei exceptări PPORD deoarece ajută, de exemplu, la înțelegerea obiectului exceptării.

 

Evaluarea în temeiul REACH

ECHA și statele membre evaluează informațiile transmise de întreprinderi pentru a examina calitatea dosarelor de înregistrare și a propunerilor de testare. În plus, evaluarea urmărește să clarifice dacă o anumită substanță constituie un risc pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu.

Identificarea exactă a substanței este importantă pentru procesele de evaluare, deoarece permite ca ECHA și statele membre să se asigure că fiecare înregistrare vizează o singură substanță și că datele de testare sunt adecvate pentru substanța respectivă.

 

Gestionarea riscurilor în temeiul REACH și CLP

Întreprinderile ar trebui să verifice dacă substanța lor figurează în lista de autorizare sau în lista restricțiilor sau dacă necesită o clasificare și etichetare armonizată. Acuratețea acestor informații depinde de identificarea corectă a substanței.

 

Produsele biocide

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) reglementează introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, care sunt destinate protejării oamenilor, animalelor, materialelor sau articolelor împotriva organismelor nocive, precum dăunătorii sau bacteriile, prin acțiunea substanțelor active pe care le conțin.

Identificarea exactă a substanței biocide asigură date de testare adecvate pentru substanță și un schimb de date corect. Astfel, se poate efectua o evaluare temeinică a pericolelor și riscurilor asociate substanței biocide.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)