Identificarea substanțelor

Identificarea substanței este procesul prin care se stabilește identitatea unei substanțe.

Identificarea exactă a unei substanțe este o condiție prealabilă pentru majoritatea proceselor REACH, CLP și BPR. Concret, aceasta asigură realizarea eficientă și corectă a înregistrării în comun conform REACH și utilizarea unor date de testare adecvate pentru substanța înregistrată în baza acestui regulament. Toate acestea duc la o evaluare riguroasă a pericolelor și a riscurilor asociate substanței înregistrate.

Identificarea corectă a substanței va aduce și alte beneficii:

  • schimbul de informații pentru evitarea testelor inutile pe animale și a costurilor aferente;
  • utilizarea de către mai multe întreprinderi a datelor provenite din teste și realizarea de extrapolări în cadrul unui grup de substanțe;
  • verificarea prezenței substanței în lista de autorizare sau în lista restricțiilor sau a existenței unei clasificări și etichetări armonizate.

De regulă, identitatea unei substanțe poate fi descrisă prin:

  • o denumire chimică – de exemplu, benzen;
  • un număr – de exemplu, numărul CE 200-753-7; și
  • o compoziție chimică – de exemplu, > 99 % benzen și < 1 % toluen.  Compoziția se determină prin analiză chimică. 

Identificarea substanței are un rol esențial în cadrul următoarelor procese impuse de reglementări:

 

Solicitarea de informații conform REACH

Întreprinderile care intenționează să înregistreze o substanță care nu beneficiază de un regim tranzitoriu sau o substanță care beneficiază de un regim tranzitoriu pe care nu au preînregistrat-o au obligația să adreseze agenției ECHA întrebarea dacă s-a mai depus vreun dosar de înregistrare pentru substanța respectivă.

Identificarea exactă a substanței este importantă pentru procesul de solicitare a acestei informații deoarece asigură punerea corectă în legătură a întreprinderilor care intenționează să înregistreze aceeași substanță sau care au înregistrat-o deja. Astfel, schimbul de date se realizează în mod corespunzător. 

 

Înregistrarea conform REACH

Înregistrarea se bazează pe principiul „o substanță, o înregistrare”. Aceasta înseamnă că producătorii și importatorii aceleiași substanțe au obligația de a-și transmite dosarele de înregistrare în comun.

Identificarea exactă a substanței este importantă pentru procesul de înregistrare deoarece asigură gruparea entităților care solicită înregistrarea aceleiași substanțe într-o singură înregistrare comună. Totodată, ea determină și sfera de cuprindere a înregistrării comune, deoarece ajută la crearea profilului identității substanței (SIP) și la indicarea compoziției limită.

 

Acordarea unei exceptări pentru PPORD

Substanțele menite să fie folosite în activități de cercetare și dezvoltare orientate spre produse și procese (PPORD) pot fi exceptate de la obligația de înregistrare pe o perioadă de cinci ani. Întreprinderile care doresc să beneficieze de această exceptare trebuie să transmită la ECHA o notificare PPORD.

Identificarea exactă a substanței este importantă pentru procesul de acordare a unei exceptări PPORD deoarece ajută, de exemplu, la înțelegerea obiectului exceptării.

 

Evaluarea conform REACH

ECHA și statele membre evaluează informațiile transmise de întreprinderi pentru a examina calitatea dosarelor de înregistrare și a propunerilor de testare. În plus, evaluarea urmărește să clarifice dacă o anumită substanță constituie un risc pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu.

Identificarea exactă a substanței este importantă pentru procesele de evaluare deoarece permite ca ECHA și statele membre să se asigure că fiecare înregistrare vizează o singură substanță și că datele provenite din teste sunt adecvate pentru substanța respectivă. Profilul identității substanței (SIP) și indicarea compoziției limită asigură transparența în ceea ce privește relevanța datelor provenite din teste.

 

Gestionarea riscurilor conform REACH și CLP

Întreprinderile trebuie să verifice dacă substanța lor figurează în lista de autorizare sau în lista restricțiilor sau dacă face obiectul unei clasificări și etichetări armonizate. Acuratețea acestor informații depinde de identificarea corectă a substanței.

 

Produsele biocide

Regulamentul privind produsele biocide (BPR) reglementează introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, care sunt destinate protejării oamenilor, a animalelor, a materialelor sau a articolelor împotriva organismelor nocive, precum dăunătorii sau bacteriile, prin acțiunea substanțelor active pe care le conțin.

Identificarea exactă a substanței biocide asigură faptul că datele provenite din teste sunt adecvate pentru substanță și că schimbul de date se realizează corect. Toate acestea duc la o evaluare riguroasă a pericolelor și a riscurilor asociate substanței biocide.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)