Verificări ale conformităţii

ECHA poate analiza orice dosar de înregistrare pentru a verifica dacă informaţiile prezentate de solicitanţii înregistrărilor sunt conforme cu cerinţele legale. În cadrul verificării conformităţii se evaluează descrierea identităţii substanţei, informaţiile de securitate din dosar, inclusiv raportul de securitate chimică sau părţi specifice ale dosarului, de exemplu informaţiile privind protecţia sănătăţii umane.

În conformitate cu REACH, ECHA trebuie să verifice cel puţin 5% din dosarele de înregistrare pentru fiecare interval cantitativ.

Selecţia dosarelor pentru verificarea conformităţii este fie aleatorie, fie în funcţie de motive de preocupare (specifică).

În cadrul verificării specifice a conformităţii, ECHA evaluează doar o anumită parte a dosarului de înregistrare [de exemplu, efecte specifice fie în IUCLID, fie în raportul de securitate chimică (RCS)] pe baza unei preocupări specificate. Astfel, ECHA poate aborda efectele care sunt identificate drept relevante pentru utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor.

Substanțe care ar putea face obiectul unor verificări ale conformității în anul 2015

În vederea creșterii eficienței și transparenței verificărilor conformității, ECHA publică o listă a substanțelor care ar putea face obiectul unei verificări a conformității. Lista este elaborată în conformitate cu noua strategie ECHA de verificare a conformității și se bazează, printre altele, pe rezultatele metodei comune de depistare, care a fost pusă la punct de ECHA împreună cu statele membre.

În plus față de substanțele identificate în acest mod, de regulă se efectuează verificări ale conformității dosarelor de înregistrare care vizează substanțe incluse în planul de acțiune comunitar pentru evaluarea substanțelor (lista CoRAP).

Verificarea conformității se axează pe opt efecte principale, care sunt definite în noua strategie de verificare a conformităţii. Este vorba despre genotoxicitate, toxicitate la doză repetată, toxicitate asupra dezvoltării prenatale, toxicitate pentru reproducere, carcinogenitate, toxicitate acvatică pe termen lung, biodegradare și bioacumulare. Acestea sunt efecte esențiale pentru identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare și vor permite să se stabilească probabilitatea de a fi îndeplinite criteriile pentru încadrarea ca substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Lista substanțelor care pot face obiectul unor verificări ale conformității va fi actualizată de câteva ori pe an. Se recomandă solicitanților înregistrării să verifice periodic această listă.

Lista are doar un caracter orientativ, nu exhaustiv: în orice moment, ECHA poate iniția o verificare a conformităţii pentru orice dosar, pentru a verifica dacă informațiile transmise de solicitanții înregistrării sunt conforme cu cerințele legale.

Solicitanții pot să-și revizuiască dosarele de înregistrare care cuprind substanțele respective și să le actualizeze cu orice informații noi și/sau relevante, efectuând inclusiv o actualizare a RSC dacă este cazul.

Care sunt rezultatele posibile ale verificării conformității?

 

Image

Nicio acţiune în legătură cu solicitantul înregistrării

Nu se întreprinde nicio acţiune administrativă dacă dosarul este considerat conform cu cerinţele privind informaţiile prevăzute în REACH. Totuşi, acest lucru nu înseamnă în mod necesar că dosarul nu prezintă deficienţe. O nouă verificare suplimentară a conformităţii poate încă să înceapă în orice moment.

 
Image

Decizii de solicitare a unor informaţii suplimentare

În urma verificării conformităţii, ECHA poate concluziona că sunt necesare informaţii suplimentare privind testele sau alte informaţii. În aceste cazuri, ECHA întocmeşte un proiect de decizie care este trimis solicitantului înregistrării în vederea prezentării de observaţii. Pe baza observaţiilor, proiectul de decizie poate fi modificat în consecinţă. Proiectul de decizie este trimis statelor membre, care pot propune modificarea lui. Dacă se propun modificări, acestea sunt prezentate Comitetului statelor membre. Toate proiectele de decizie întocmite de agenţie trebuie să aibă sprijinul unanim al statelor membre ale UE, numai în acest caz devenind decizii obligatorii din punct de vedere juridic.

Ca urmare a verificării specifice a conformităţii, solicitanţii înregistrărilor pot primi mai multe decizii de solicitare a unor informaţii suplimentare cu privire la acelaşi dosar, dacă acesta nu respectă mai mult de o cerinţă privind informaţiile.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)