Plan de acţiune comunitar

Planul comunitar de acţiune flexibil (CoRAP) specifică substanţele care urmează să fie evaluate pe o perioadă de trei ani. După primul an, planul va fi actualizat pentru a include substanţele pentru anul următor, precum şi orice revizuire a substanţelor care au fost incluse în al doilea şi al treilea an al planului original.

Acele substanţe care fac obiectul unei evaluări imediate sunt incluse în listă în primul an al planului. Totuşi, un stat membru poate notifica în orice moment că dispune de informaţii care sugerează că substanţa reprezintă o prioritate pentru evaluare, chiar dacă nu este inclusă în lista CoRAP. În aceste situaţii, CoRAP poate fi modificat pentru a include această substanţă înainte de o actualizare anuală.

Criterii de selecţie

ECHA şi statele membre elaborează criterii bazate pe riscuri, în funcţie de care substanţele sunt selectate pentru CoRAP.

Criteriile de selecţie cuprind informaţii privind pericolele, informaţii privind expunerea şi cantitatea substanţelor, inclusiv cantitatea totală a aceleaşi substanţe din mai multe înregistrări. Criteriile legate de pericol şi expunere nu sunt utilizate independent, ci în combinaţie pentru a oferi o abordare bazată pe riscuri. De exemplu, o substanţă periculoasă cu expunere controlată poate reprezenta o prioritate mai mică decât o substanţă mai puţin periculoasă cu o expunere majoră.

Statele membre contribuie la elaborarea CoRAP prin propunerea substanţelor spre includere. Acestea pot utiliza aceleaşi criterii bazate pe riscuri convenite cu ECHA sau, în unele cazuri, pot indica alte motive de îngrijorare bazate pe riscuri în funcţie de priorităţile naţionale.

Criteriile vor fi revizuite periodic pe baza experienţei dobândite şi a modificării priorităţilor.

Nu toate substanţele întrunesc criteriile vor fi incluse în lista CoRAP pentru evaluare. Statele membre şi ECHA trebuie să analizeze dacă o cerere de informaţii suplimentare la finalul procesului de evaluare ar contribui la clarificarea motivelor iniţiale de îngrijorare cu privire la o substanţă. Interesele şi capacităţile statelor membre pot, de asemenea, să influenţeze includerea unei substanţe în lista CoRAP.

Elaborarea CoRAP

În conformitate cu criteriile stabilite bazate pe riscuri, ECHA şi statele membre identifică o serie de substanţe care ar putea fi incluse în CoRAP. Statele membre îşi vor exprima interesul de a evalua o anumită substanţă astfel încât ECHA să poată crea un proiect de CoRAP cu numele substanţelor şi anii în care s-au efectuat evaluările provizorii.

Versiunea finală a CoRAP este adoptată în urma consultărilor în rândul statelor membre şi în urma avizului Comitetului statelor membre al ECHA. După publicarea proiectului CoRAP şi până la adoptarea versiunii finale de către ECHA, pot fi adăugate sau eliminate substanţe. Versiunea finală a CoRAP indică motivele iniţiale de îngrijorare cu privire la substanţe şi desemnează statele membre care vor efectua evaluarea.

 

ECHA a adoptat primul Plan de acţiune flexibil (CoRAP) în 2012 pentru anii 2012-2014. ECHA va furniza anual statelor membre un proiect pentru actualizarea CoRAP.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)