Statistici privind utilizările în aval reglementate de autorizațiile acordate

Cererile de autorizare pot viza utilizarea unei substanțe date de către solicitant, utilizări la un nivel mai avansat în lanțul de aprovizionare sau ambele.

Utilizatorii din aval vizați de o autorizație acordată unui operator din amontele lanțului de aprovizionare trebuie să informeze ECHA cu privire la utilizare. Această cerință are la bază articolul 66 din REACH.

ECHA ține un registru al notificărilor utilizatorilor din aval și distribuie informațiile autorităților competente ale statelor membre.

În graficul de mai jos este redat un rezumat al tuturor notificărilor utilizatorilor din aval primite până în prezent. În scopul integralității, sunt prezentate și autorizațiile acordate pentru substanțele respective. ECHA va actualiza trimestrial informațiile.

Mai multe informații despre distribuția geografică a utilizărilor sunt disponibile în secțiunea „Maps and graphs” (Hărți și grafice).

Informațiile colectate din notificările individuale sunt prezentate în „Registrul de notificări”.

Informațiile furnizate au la bază notificările primite de la utilizatori. Prin urmare, pot conține erori. Pentru mai multe informații, consultați avizul juridic ECHA.

Context:

Autorizațiile de utilizare pentru SVHC pot fi acordate dacă un solicitant poate demonstra că riscul asociat cu utilizarea substanței este controlat în mod adecvat sau că beneficiile socio-economice ale utilizării sunt mai mari decât riscurile și nu există alternative corespunzătoare. Toate autorizațiile fac obiectul unui termen limită de verificare. Procedura de autorizare are scopul de a asigura că SVHC sunt substituite progresiv cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazul în care sunt disponibile alternative fezabile din punct de vedere tehnic și economic. Pentru mai multe informații despre procedura de autorizare, urmați link-urile disponibile pe această pagină.

Pentru mai multe informații referitoare la versiunea publică a registrului de notificări și la scopul acestuia, consultați „Information from downstream user notifications made public by ECHA” (Informații din notificările utilizatorului din aval făcute publice de ECHA).

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 15 6 21
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 176 4 180
Lead chromate molybdate sulphate red 158 4 162
Trichloroethylene (TCE) 231 20 251
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Sodium chromate 1 2 3
Potassium chromate 1 2 3
Total 599 120 719
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
[PDF]

 

Numărul de notificări ale utilizatorului din aval este calculat după cum urmează:

  • Fiecare utilizare per loc de producere este calculat sub forma unei notificări separate și se raportează numărul total de notificări (utilizări) active. Așadar, dacă există patru utilizări ale unei substanțe într-un loc de producere și trei utilizări (aceleași sau diferite) într-un alt loc, se calculează că sunt șapte notificări.
  • Dacă ECHA primește ulterior o actualizare a unei notificări prin care se indică faptul că substanța nu mai este utilizată într-un loc de producere (utilizarea a încetat sau a fost înlocuită), numărul de utilizări la locul respectiv se va scădea din numărul total curent de notificări.
  • Utilizările a căror perioadă de verificare a autorizației a expirat și pentru care nu s-a depus niciun raport de verificare se scad din calculul total (valabil și pentru utilizările titularilor de autorizație).

Notă: În statisticile publicate înainte de iunie 2018 au existat erori ca urmare a unei greșeli în algoritmul de calcul. Începând cu iunie 2018, erorile din perioada anterioară au fost corectate retroactiv pentru toate datele. Corectura a afectat în principal cifrele corespunzătoare substanței HBCDD și, într-o mai mică măsură, cele corespunzătoare altor substanțe.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)