Publicarea informaţiilor din dosare

ECHA publică pe site-ul său informații din dosarele de înregistrare. Acestea vor fi apoi puse la dispoziția tuturor cetățenilor europeni gratuit, astfel încât aceștia să poată fi informați despre orice potențiale riscuri pe care le prezintă produsele chimice pe care le utilizează.

Informațiile publicate acoperă identitatea substanței, rezultatele studiilor privind proprietățile intrinsece și profilurile de pericol, nivelurile la care nu se așteaptă efecte adverse pentru sănătatea umană sau mediu, clasificarea și etichetarea, precum și recomandări privind utilizarea în condiții de siguranță.

Dacă nu este solicitată confidențialitatea, ECHA va publica și gradul de puritate al substanței esențial pentru clasificare și etichetare, intervalul cantitativ total, rezumate (detaliate) ale studiilor, informații din fișa cu date de securitate și denumirea comercială.

În anumite circumstanțe, se poate solicita confidențialitatea denumirii IUPAC. În aceste cazuri, solicitantul înregistrării trebuie să prezinte o denumire publică pe care ECHA o poate utiliza pentru scopuri de diseminare.

Înainte de a-și transmite dosarele, solicitanții înregistrării au posibilitatea de a solicita ca anumite date să fie păstrate confidențiale și de a verifica ce informații vor fi disponibile public. Confidențialitatea poate fi solicitată doar pentru un set limitat de date și necesită o justificare, care va fi evaluată de ECHA. În cazul în care o cerere de confidențialitate este respinsă de ECHA, solicitantul înregistrării are posibilitatea ca, într-un interval de timp determinat, să ceară agenției revizuirea deciziei de respingere. 

Recomandări practice cu privire la informațiile din dosarul de înregistrare care pot fi publicate pe site-ul ECHA, la modul de solicitare a confidențialității pentru anumite date și la modul de creare a unei denumiri publice se pot găsi în manualul „Diseminarea și confidențialitatea în contextul Regulamentului REACH”. Înainte de transmiterea unui dosar, solicitanții înregistrării au și posibilitatea de a utiliza modulul de previzualizare a informațiilor diseminate, integrat în IUCLID, pentru a vedea ce date ar putea fi publicate pe site-ul ECHA.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)